TAXI! TAXI!

posted on 24 May 2008 01:34 by champcpe in Life

ข้อความนี้แปลและตัดตอนมาจาก เอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวไทย "บทบาทและฐานะของแท็กซี่ไทยในบริบทของสังคมโลก" ฉบับ "ปิกะจู"

การเข้าใจบทบาท ฐานะ และวิถีชีวิตของแท็กซี่ไทยนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการอาศัย มีชีวิต และเอาตัวรอดในกรุงเทพมหานครฯ ด้วยแท็กซี่ไทย มีชนชั้นและบทบาททางสังคม ที่แตกต่างไปจากแท็กซี่ในเมืองสำคัญอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนั้นยังมีหลากหลายประเภท พวก สี เผ่าพันธ์ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะขอตั้งข้อสังเกตต่างๆ พอเป็นแนวทางให้เห็นภาพ ดังนี้

 • เมื่อท่านก้าวย่างออกจากสุวรรณภูมิ สนามบินอันสวยงาม ลือลั่น และแตกร้าวของเรา ท่านจะงุนงงกับรถยนต์หลากสี หลายยี่ห้อ ที่ล้วนแปะป้ายเป็นแท็กซี่เหมือนกันทั้งสิ้น กรุณาตั้งสติ เนื่องจากนั่นเป็นแผนการโปรโมตการท่องเที่ยวที่ชื่อว่า Colorful Bangkok Colorful Taxis make you feel beautiful and fabulous and so damn good and every words in the dictionary that I can't think of all I can say is I'm fine thank you and you ซึ่งเป็นแผนการโปรโมตล่าสุดที่ทางกระทรวงวัดทะนะทัม (เขียนยังงัยเหรอ เขียนมั่ยถูกเรยอ่า งุงิ) ของเราจัดขึ้นเป็นการเฉพาะ โปรดสังเกตว่าในวงเล็บเป็นการประชด อนึ่ง เด็กดีที่แท้จริง จะพิมพ์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสามารถร้องเพลง กระจกหกด้านด้จนจบ
 • หลังพ้นจากสุวรรณภูมิ ท่านจะพบว่า ท่านและคณะ ต้องย้ายบั้นท้ายไปต่อคิวรวมกับคนต่างชาติอื่นๆ โดยแท็กซี่ไทยมีสิทธิ์เลือกที่จะรับท่านใดในคิวก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพอใจ ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก หากท่านต้องการแท็กซี่อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถสับขาหลอกโดยบอกสถานที่ไกลๆ อ่อยเหยื่อไปก่อน เช่น Anasuawaree Prachatipatai (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) เมื่อแท็กซี่คันใดรับท่านแล้ว ท่านจงแสร้งทำเป็นรับโทรศัพท์ และพูดในภาษาของท่านไปสักพัก (โปรดแน่ใจว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เพราะแท็กซี่ไทยส่วนใหญ่มีการศึกษา สามารถฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง) เมื่อคุยเสร็จวางหูแล้ว ท่านพึงบอกแท็กซี่ว่า Chun ja pai .... ต่อด้วยสถานที่ที่ท่านอยากไปจริงๆ ในตอนแรก แท็กซี่จะไม่มีทางเลือกและต้องไปส่งท่านในที่สุด
 • ในกรณีที่ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบนและแท็กซี่บอกว่า "Mai pai, long trong nee na" (ไม่ไป ลงตรงนี้นะ) ให้ท่านยืนกรานว่า ถ้าไม่ไปจะฟ้องต้นสังกัดของแท็กซี่คันนั้น อนึ่ง ต้นสังกัดของแท็กซี่ไทยมีหลายเจ้า แยกได้ด้วยสี ซึ่งท่านสามารถศึกษาได้จากตารางในภาคผนวก ก. หรือหากจดจำตารางดังกล่าวไม่ได้ จงบอกว่า "Ja fong Rabeibrat" จะฟ้องระเบียบรัตน์ (ระเบียบรัตน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลกฏหมายและสื่อไทยทั้งหมดในระยะหลัง)
 • ท่านสามารถโบกแท็กซี่ได้หลายวิธี แต่การโบกด้วยนิ้วโป้งชี้ขึ้นนั้นไม่ได้ผลในประเทศไทย เนื่องจากนิ้วโป้งในภาษาท้องถิ่นแปลว่า "ฉันโกรธแกแล้วนะ งอน โป้งจริงๆ ด้วย เชอะ ซื้ออันตี้แอนเลี้ยงชั้นซะเลย อีดาว สามอัน อืม โรยงาด้วย"
 • เมื่อท่านโบกแท็กซี่ริมถนน แท็กซี่มีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกว่าจะไปหรือไม่ไปได้ทุกประการ เนื่องจากแท็กซี่เป็นชนชั้นสูงที่ทุกคนในประเทศต้องให้ความเคารพ และมีเสรีภาพเต็มที่ในการตัดสินใจ ตามรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2548 ว่าด้วยเรื่องของเสรีภาพปวงชนแท็กซี่ โดยคำที่แท็กซี่จะบอกปฏิเสธท่านนั้น เขาจะไม่พูดตรงๆ ว่า NO แต่จะพูดประโยคใดประโยคหนึ่งต่อไปนี้
  1. "Deaw pai song rod mai tan" เดี๋ยวไปส่งรถไม่ทัน หรือ
  2. "Rod tid mai pai" รถติดไม่ไป หรือ
  3. "Gas mod" แก๊สหมด อนึ่ง แท็กซี่ในไทยใช้เชื้อเพลิงประเภทแก๊ส รถสามารถระเบิดได้ทุกขณะ หรือ
  4. ส่ายหน้าแล้วยิ้มหรือหัวเราะ มือหนึ่งจับกระปุกเกียร์ ไม่ทราบแน่ชัดว่ายิ้มหรือหัวเราะทำไม อาจจะเกี่ยวข้องกับแผนการโปรโมตการท่องเที่ยว "Land of Smile" ที่ได้หมดวาระไปเมื่อหลายปีก่อน เนื่องจากคนเลิกฮิต ขี้เกียจยิ้มเมื่อยปาก
 • ผู้เขียนเคยโบกแท็กซี่ครั้งหนึ่งไป BTS โดยต้องโบกไปประมาณ 5 คัน กว่าจะมีคันหนึ่งที่ยอมไป เมื่อแท็กซี่คันนี้ยอมแ้ล้ว ข้าพเจ้าจึงบ่นให้เขาฟังว่า
  "ผมต้องโบกตั้งหลายคัน"
  เขาตอบว่า "แท็กซี่เมืองไทยเดี๋ยวนี้มันเลือกลูกค้ากัน ผมนะไม่เคยทำเลย โบกไปไหนผมก็ไปหมด" (แปลโดยใช้ดิกถ่อยๆ ในหัวข้าพเจ้าว่า "เห็นมั้ยผมคนดี")
  ข้าพเจ้าจึงตอบกลับว่า "งั้นจริงๆ ผมจะนั่ง BTS ไปเซ็นทรัลเวิลด์อะครับ งั้นเราไปเซ็นทรัลเวิลด์เลยไหมครับ" เขากลับกระทำกิริยาปฏิเสธในข้อ 4 ด้านบน คือส่ายหน้าแล้วหัวเราะแหะๆ ลืมคำูพูดของตนเองเสียหมดสิ้น น่าเปลี่ยนอาชีพเป็นนักการเมืองในประเทศปอริ่งกระโดดตบ
 • หากท่านสงสัยว่าจะถูกโกงโก่งราคา ถึงแม้ว่าที่มิเตอร์จะมีตัวเลขฮินดูอารบิกบอกไว้ทนโท่ก็ตาม (ซึ่งท่านอ่านออกเนื่องจากไม่ใช่เลขไทย การใช้เลขไทยเพื่อโก่งราคาคนต่างชาตินั้นจะพึงกระทำที่วัด สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ) ให้ท่านรำพึงกับคณะ หรือกับตัวเองเมื่อรู้สึกว่าถูกโกงเบาๆ ว่า "Tummai pang jang, Kei keun took kwa nee" (ทำไมแพงจัง เคยขึ้นถูกกว่านี้) หรือพูดประโยค จะไปฟ้องระเบียบรัตน์ ก็ได้ แล้วแท็กซี่คันนั้นจะไม่กล้าโกงไปเอง
 • หากท่านว้าเหว่ เหงา เศร้าซึมจากการเดินทาง ต้องการให้แท็กซี่ชวนคุย มีประโยคเฉพาะบางประโยคที่เป็นโค้ดลับในชาวไทย เมื่อต้องการเริ่มต้นบทสนทนากับกับแท็กซี่ ท่านจงใช้เซนส์ เลือกประโยคตามหน้าตาและโหงวเฮ้งของคนขับ ตัวอย่างประโยคเฉพาะในการเริ่มต้นพูดคุย เช่น
  1. Tuksin Ork Pai ขอสงวนคำอ่าน
  2. Koon chob samuk mai? คุณชอบสมัครมั้ย
  3. Ball mer keen sanuk mak บอลเมื่อคืนสนุกมาก
  4. Man U chana lerse แมนยูชนะเลิศ
  5. Rod tid sad รถติดแสด
 • แท็กซี่บางจำพวก เป็นแท็กซี่ผู้ดีปลอมตัวมา กล่าวคือคนขับนั้นมีการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือมีทรัพย์สมบัติมากกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป แต่มาขับแท็กซี่ด้วยความเบื่อในทรัพย์สฤงคาร หากพบเจอสามารถขอยืมเงิน หรือขอมีส่วนเกี่ยวข้องในมรดกได้ โดยการโชว์ปานที่แก้มก้นด้านซ้าย แล้วร้องไห้คร่ำครวญว่า "คุณชายคะ นี่ฉวีเอง คุณชายจำฉวีได้มั้ยคะ สิบปีที่ฉวีจากคุณชายมา ฉวีไม่เคยคิดนอกใจคุณชาย เอารูปคุณชายมาจุมพิตทุกค่ำคืน กิฟมีเดอะมันนี่นาว ออร์ยูดาย"
 • แท็กซี่บางจำพวก ชอบแต่งตัวสะอาดสอ้าน หน้าตาดีราวกับเป็นนายแบบ อายุอานามยังแถวๆ วัยเบญจเพส หากพบเจอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เขาเพิ่งขับรถวันแรก อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ โปรดเตรียมใจ และคาดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นหนา (ผู้เขียนเคยเจออยู่รายหนึ่ง ขึ้นรถไปปั๊บ เขาผงกหัว ยิ้มน้อยๆ แล้วบอกว่า "ขับวันแรกนะครับ ฝากตัวด้วย" ข้าพเจ้ามิได้คิดอะไร นั่งไปได้ไม่นาน เขาก็ขับรถเฉี่ยวเบนซ์คันหรู ต้องรอเคลมประกัน ผู้เขียนมิสามารถหาแท็กซี่คันใหม่ได้ ทำให้ไปสอบไม่ทัน เป็นที่่่แค้นใจยิ่งนัก)
 • หากมีป้ายที่แท็กซี่ติดว่า "ใจดีช่วยแปล" มีความเป็นไปได้ที่ ขณะขับรถอยู่ดีๆ แท็กซี่จะยื่นโทรศัพท์มือถือมาให้ท่านสนทนากับใครก็ไม่รู้ ให้ท่านเจรจากับเสียงตามสายตามสะดวก อย่า งง นาน นั่นคือบริการเพื่อนคุยในขณะนั่งรถ ท่านสามารถชวนหญิงสาวในโทรศัพท์ไปทานข้าวได้ เป็นของขวัญเล็กๆ ที่ชาวไทยมอบแก่ทุกคนค่ะ อเมซ ซิง ไทย แลนนนนด์ ฟีลกวู้ดด ตะดึ๊ด ตะดึด ตะดึ๊ด ตะดึด (เพลงจิงเกิลขึ้น)
 • ท่านจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยได้เฉพาะในรถแท็กซี่เท่านั้น โดยคลื่นที่เป็นเปิดส่วนมากจะเป็นคลื่น ลูกทุ่งมหานคร และจะชอบเปิดช่วงรายการ เพลงละพัน วันละเพลง (ดีเจกฤษณ์ ธนะรัตน์) โดยเพลงที่เปิดกันบ่อยคือ เพลงขอนไม้ ("เปรียบดังพี่เป็นแค่ขอนไม้") ซึ่งดังพอๆ กับเพลง Umbrella ของ Rihanna ในระดับสากล ("อันเดอร์มายอั๊มเบรลหล่า เอหล่า เอหล่า เอ เอ เอ ตะตะแน้วแตวแนว จุ๊กกรู้ เอามะนาว มาแลก มะกรูด ทำสิวขึ้นตู้ด เป็นหูด ตะละลา ยี้ฮ่าห์")
 • อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า แท็กซี่ไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาดีมาก ท่านสามารถคุยกับแท็กซี่ได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องสังคม เศรษฐกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว อินเตอร์เนต โดยเฉพาะประการหลัง โปรดระลึกว่า แท็กซี่ส่วนใหญ่รู้จัก Hi5 และมีบางส่วนที่มีแอคเคานท์ ดังนั้น การพูดเรื่องแอคเคานท์ Hi5 ของตนเองในแท็กซี่ เป็นเรื่องที่อันตรายมาก เนื่องจากจะมีหนุ่มหน้าตาฉกรรจ์ ผิวคล้ำกร้านแดด แอดมาในภายหลัง
 • หากจุดหมายปลายทางของท่านอยู่ในบริเวณโรงแรมบางประเภท จงตระหนักว่าท่านจะได้ฟังเรื่องเสียวจากแท็กซี่ เช่น "วันนั้นมันทำกันในรถเลย ผมต้องมาเช็ดเบาะ เลอะไปหมด" หรือ "วู้ย เมื่อคืนนะยืนกันเต็ม โบกผม มันก็อยากได้แท็กซี่ไง มีรถไปรับไปส่งตลอด เอาใจเก่ง ผมนี่หนีแทบไม่ทัน" (แปลได้ว่า "กูหล่อ") เป็นต้น หากท่านเป็นคนไม่ชอบฟังเรื่องเสียวหรือเสี่ยวสักเสี้ยว ก็จงหลีกเลี่ยงจุดหมายเหล่านี้
 • ท่านสามารถปฏิเสธการพูดคุยกับแท็กซี่ได้โดยการสวมหูฟัง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่รับประกันผลร้อยเปอร์เซ็นต์ หากต้องการผลที่รับประกันได้ จงถือมีดปลายแหลม หรือโลชั่นด้วยหน้าตาหื่นๆ แล้วแท็กซี่จะไม่มีวันชวนท่านคุย แถมจะไม่รับท่านขึ้นมาเลยอีกต่างหาก
 • แท็กซี่ไทยส่วนใหญ่ใ้ช้วิธีปัดเศษในการเก็บเงิน โดยจะใช้ฟังก์ชั่น Ceil() นั่นคือปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มสิบ พวกเขาี่จะใช้ประโยคว่า "Mai mee ses" (ไม่มีเศษ) ในการสื่อสารกับท่านก่อนเก็บเงิน
 • ท่านไม่สามารถใช้แบงค์พันในการขึ้นแท็กซี่ได้ เนื่องจากจะโดนด่าพ่อ ซึ่งท่านก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการด่าว่า father มันเจ็บแสบอย่างไร แม้แต่แบงค์ห้าร้อยในบางกรณีก็ไม่สามารถใช้ขึ้นแท็กซี่ได้เช่นกัน จงมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดหมาย ค่าโดยสารจะมีราคาประมาณ 70% ของแบงค์ที่ต้องการจ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการถกเถียงกับพวกเขา
 • ท่านอาจจะได้เห็นการแสดงอันน่าตื่นเต้นของไทย โดยแท็กซี่บางคันจะทำเบรคแตก ฝ่าไฟแดงซะอย่างนั้น ไม่ทราบว่านึกว่าเล่น นีด ฟอร์ สปีด หรือแสดง โตเกียว ดริฟท์ อยู่หรือเปล่า หากมีตำรวจเข้ามาชาร์จหรือโบกให้จอด แท็กซี่ดังกล่าวก็จะให้แบงค์ยี่สิบเป็นค่าธรรมเนียม โดยการให้ จะต้องใช้ทักษะในการพับโอริกามิของญี่ปุ่น พับแบงค์ให้เป็นรูปสวยงามก่อนยื่น ตำรวจก็จะบอกว่า "อะริงาโต้ โกไซ้อิมัส!" ผงกหัวพร้อมชูนิ้วสองข้างไว้ที่แก้ม เป็นอันเสร็จพิธีมอบของขวัญ