สวัสดีครับ

 

วันนี้มีข่าวมาแจ้งสมาชิก exteen ครับผม 

 

หลังจากวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้ผม และทีมงาน exteen ชุดเดิมทั้งหมด ตัดสินใจที่จะส่งต่อหน้าที่ให้กับทีมพัฒนา และทีมดูแลชุดใหม่ เข้ามาบริหารงานต่อครับ

 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อสมาชิกอย่างฉับพลัน อย่างไรก็ตามอำนาจหน้าที่การตัดสินใจต่างๆ จะเป็นสิทธิ์ขาดของผู้บริหารงานชุดใหม่ต่อไปในระยะยาวครับ

 

การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นได้โดยง่าย แต่ในระยะยาวแล้วคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับสมาชิกและทีมงานครับ 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ด้วยความเคารพ

 

ทีมงาน exteen (ชุดเก่า)